RechtsgeoriënteerdeLeerling

Een kind met leerproblemen kan een voorkeur hebben voor visueel-kinesthetisch denken: beelddenken met gevoelsdenken. Het ene moment heel druk en energiek zijn (het visuele systeem), het andere moment heerlijk rustig in een hoekje zitten spelen (het gevoelssysteem). Deze combi kan problemen geven bij het leren, wat kan lijken op dyslexie. Soms geeft school aan dat je kind 'het leren' niet kan en jij ziet als ouder dat er wel degelijk iets anders aan de hand zou kunnen zijn.

Hoog sensitieve
kinderen

Hoog sensitieve kinderen zijn vaak visueel-ruimtelijk ingesteld en hebben behoefte aan een juiste en vaste ordening. Ze willen iedere dag hetzelfde beeld waarnemen, dat geeft houvast en veiligheid. Verandering maar ook verrassingen geven vaak stress. Als een beeld verandert, willen ze dus graag zien dát het verandert (erbij zijn) of vooraf verteld krijgen dat het veranderd wordt. Stel je dan Nu maar eens voor wat ‘ leer, of andere problemen’ kunnen doen met een HS-kind.

Liesje Leerde
LotjeLopen

Ogen die niet goed samenwerken, geven visuele stress. Het gevolg: lees-, reken en leerproblemen in alle vormen. Geen goed zicht betekent geen goed inzicht (ruimtelijk), concentratiegebrek, slecht handschrift, wegdromen, slechte oog-handcoördinatie, kijkproblemen bij het wisselen van schoolbord naar schrift. Voor oplossingen kijk bij: Visuele Screening/Training

WELKOM BIJ PRAKTIJK DE VLINDER                                                                               EEN PRAKTIJK VOOR Kind en OUDER(s)

 

Het leven, met alles wat men tegenkomt aan situaties is niet altijd plezierig en controleerbaar. Kinderen, jongeren en volwassenen ervaren op school of op het werk en/of binnen het gezin wel eens problemen. Soms lukt het niet om de lastige situatie zelf op te lossen of is er moeite met het leren omgaan met of het mogen loslaten van.

Het probleem of de lastige situatie geeft de meeste keren stress, die zich bij kinderen en volwassenen laat zien en voelen in het lichaam en brein. We ervaren eveneens dat de relatie met ons zelf en met anderen onder druk komt te staan, met alle gevolgen van dien.

Met betrekking tot een leer,- en gedragsprobleem hebben onderzoekers zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het zoeken naar bewijzen. Onderzoek wijst uit dat de ontwikkeling van een kind/volwassene o.a. afhankelijk is van goed geïntegreerde neuro motorische reflexen. De basis van de ontwikkeling, het fundament!

Schoolrijp zijn is mede afhankelijk van deze basis. Met een wankele basis is het hard werken om een stevig fundament te krijgen. De ontwikkeling vertraagt waardoor de kans bestaat op leerachterstand, gedragsafwijkingen, verlies van plezier in het leren of van het plezier op school. Wat je veelal ziet is dat een kind zich aanpast op school en het gezin ondervindt de lasten of in het gezin gaat het goed en op school kan het kind zich niet aarden. In de meest nare situatie trekt het kind zich terug in zijn eigen wereld om te kunnen overleven. 

                                          

Psychomotorisch Remedierend LEREN,

Psychosociaal ZORGEN,

Motorisch GROEIEN, is het werkgebied van de praktijk


                                                                                                                                                      

  

 


Welke kinderen bezoeken de praktijk?

De Libelle

Blauwe Libelle

 

De blauwe Libel (weidebeekjuffer, gebonden aan helder, stromend water) staat symbool voor de nieuwste ontwikkelingen op gebied van leerstrategieën! Een libel staat voor transformatie. Dat is waar LeerZorgGroei zich op richt: transformeren naar kracht

 

De hulp is in samenwerking met ouder(s).
De hulp kan in overleg met school.

 


logo final

Het logo is ontworpen door Melanie Booij, Communication & Multimedia Design NHL Hogeschool Leeuwarden. Het logo staat voor: verbinding in vrijheid.

 

 

Begeleiding

Dit biedt leerzorggroei (home) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren