RechtsgeoriënteerdeLeerling

Een kind met leerproblemen kan een voorkeur hebben voor visueel-kinesthetisch denken: beelddenken met gevoelsdenken. Het ene moment heel druk en energiek zijn (het visuele systeem), het andere moment heerlijk rustig in een hoekje zitten spelen (het gevoelssysteem). Deze combi kan problemen geven bij het leren, wat kan lijken op dyslexie. Soms geeft school aan dat je kind 'het leren' niet kan en jij ziet als ouder dat er wel degelijk iets anders aan de hand zou kunnen zijn.

Hoog sensitieve
kinderen

Hoog sensitieve kinderen zijn vaak visueel-ruimtelijk ingesteld en hebben behoefte aan een juiste en vaste ordening. Ze willen iedere dag hetzelfde beeld waarnemen, dat geeft houvast en veiligheid. Verandering maar ook verrassingen geven vaak stress. Als een beeld verandert, willen ze dus graag zien dát het verandert (erbij zijn) of vooraf verteld krijgen dat het veranderd wordt. Stel je dan Nu maar eens voor wat ‘ leer, of andere problemen’ kunnen doen met een HS-kind.

Liesje Leerde
LotjeLopen

Ogen die niet goed samenwerken, geven visuele stress. Het gevolg: lees-, reken en leerproblemen in alle vormen. Geen goed zicht betekent geen goed inzicht (ruimtelijk), concentratiegebrek, slecht handschrift, wegdromen, slechte oog-handcoördinatie, kijkproblemen bij het wisselen van schoolbord naar schrift. Voor oplossingen kijk bij: Visuele Screening/Training

Leren,  zorgen  en groeien gaat niet altijd vanzelf

De laatste aantal jaren komt het steeds vaker voor dat kinderen, jongeren maar ook ouders problemen ervaren op of met school op gebied van leren, gedrag en psychosociaal welbevinden. Het probleem of de lastige situatie kan verschillende oorzaken hebben. Soms blijkt de manier van leren/denken van sommige kinderen niet altijd aan te sluiten bij wat de school kan bieden. Maar ook beter leren rekenen, lezen en schrijven -door herhaling van de lesstof- blijkt vaak niet het gewenste resultaat te bieden en is zeker niet prettig voor een kind. Miscommunicatie en/of onbegrip voor het gedrag van kinderen kan eveneens de relatie tussen school, kind en ouder flink verstoren. Wat de oorzaak ook is, voor alle partijen is het vaak niet prettig. 

Verschillende onderzoekers hebben zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het zoeken naar bewijzen voor leer-, ontwikkeling- en gedragsproblemen. Onderzoek wijst uit dat de ontwikkeling van een kind afhankelijk is van goed geïntegreerde neuromotorische reflexen. Voor meer informatie, kijkt u bij Reflexintegratie.

Als gevolg van leer-, en gedragsproblemen kan een kind blijven steken in zijn of haar ontwikkeling, waardoor de kans bestaat op vertraging of leerachterstand of verlies van plezier in het leren of op school. Kinderen met depressieve gevoelens is binnen de praktijk niet onbekend (jammer genoeg). Andersom, kan een achterstand in de ontwikkeling van een kind, leerachterstanden, leerproblemen geven (zie reflexintegratie).

Voor ouders is het vaak zoeken naar wat hun kind nodig heeft. Het kan dan prettig zijn als een onafhankelijk persoon naast je staat. Iemand die met je meedenkt en doelgericht handvatten geeft. 

                                                                                                                                                         
LeerZorgGroeibiedt begeleiding bij leer-, en gedragsproblemen en psychosociale ontwikkeling, en is een onderdeel van praktijk De Vlinder. Praktijk voor gezins,- en individuele begeleiding bij angst, trauma en hoog sensitiviteit: www.vlinderpraktijk.nl : 06-17958944

LeerZorgGroei

zoekt mee naar de daadwerkelijke -niet direct zichtbare- onderliggende oorzaken van leer-, en gedragsproblemen. De neurologische, sensorische, motorische, visuele en auditieve ontwikkeling krijgt daarbij alle aandacht. Met behulp van testen worden bepaalde feiten naar boven gehaald.

Door te zoeken naar de oorzaken wordt het probleem bij de kern aangepakt. Een kind krijgt daardoor de kans zich beter te ontwikkelen. Wij coachen je. Zodat uw kind, uzelf en uw gezin weer samen kan genieten van grote én kleine gebeurtenissen in het dagelijks leven, op school, thuis en in het sociale leven.

Welke kinderen bezoeken de praktijk?

De Libelle

Blauwe Libelle

 

De blauwe Libel (weidebeekjuffer, gebonden aan helder, stromend water) staat symbool voor de nieuwste ontwikkelingen op gebied van leerstrategieën! Een libel staat voor transformatie. Dat is waar LeerZorgGroei zich op richt: transformeren naar kracht

 

De hulp is in samenwerking met ouder(s).
De hulp kan in overleg met school.

 


logo final

Het logo is ontworpen door Melanie Booij, 3e jaars student Communication & Multimedia Design aan de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Het logo staat voor: verbinding in vrijheid.