Welkom bij LZG. Mijn naam is Alieke Dekker.

 

 

 

MEDEDELING: m.i.v. 16 juli 2020 gaat de website uit de lucht. Dit betekent dat de praktijk vanaf die datum niet meer bereikbaar is via info@leerzorggroei.nl

Binnenkort wordt de nieuwe naam, de nieuwe bezigheid, het nieuwe emailadres maar ook dat wat gewoon blijft, via de site/Facebook aan u bekend gemaakt.

 

De levensdruk, -met overprikkeling en stress- is in een baby en kinderleven de laatste aantal jaren enorm toegenomen. De maatschappij is zodanig veranderd dat je als ouder of leerkracht niet altijd een passend antwoord kunt vinden op problemen binnen situaties. Dat kan voor een vader, moeder en dus ook hun kinderen, zo nu en dan erg moeilijk kan zijn.

Met veel kinderen/jongeren gaat het gelukkig goed en zij ontwikkelen zich dan ook zonder problemen. Maar soms loopt het anders en zie of merk je dat er moeite is met ontwikkelingen op korte- maar ook lange termijn. Het zijn kinderen waarbij niet alles vanzelf lijkt te gaan. Het is het kind dat 'knokt' om zich staande te houden en waarvan je weet 'er zit veel meer in dan hij/zij laat zien'.

Deze kinderen lopen, om verschillende redenen, vast in hun motorische- en/of sociaal-emotionele en/of cognitieve ontwikkeling.

 

Dit zijn vragen waarmee ouders – of de kinderen zelf – vaak bij me komen:

 • De leraar geeft aan dat mijn dochter moeite heeft om op haar stoel te blijven zitten. Ze zit steeds te wiebelen.
 • Mijn zoon/dochter heeft moeite als dingen anders lopen op een dag dan hij/zij verwacht. Met verdriet en boosheid als gevolg.
 • Mijn kind kan 'uit het niets' boos worden en is daar moeilijk in te sturen.
 • Ik heb als ouder last van een nare gebeurtenis/stress.
 • Mijn zwangerschap was stressvol of mijn bevalling was zwaar.
 • Mijn baby/kind heeft last van (mijn) stress/trauma en wordt onrustig.
 • Mijn baby huilt veel en heeft o.a. last van krampjes en/of obstipatie.
 • Mijn kind lijkt op slot te zitten: spraakontwikkeling blijft achter.
 • Ik word zo moe van school.
 • Ik heb buikpijn, last van hoofdpijn of andere lichamelijke klachten.
 • Mijn benen en armen doen 'raar', ik heb moeite met leren zwemmen.
 • Mijn kindje huilt veel en beweging maakt hem/haar vermoeid.
 • Mijn kind voelt zich niet prettig in een groep/voelt alles aan van anderen.
 • Mijn kind zit te dromen in de klas.
 • Volgens het consultatiebureau of de peuterspeelzaal verloopt de cognitieve, sociaal-emotionele en / of motorische ontwikkeling niet goed.

 

Herken je iets als ouder en wil je er iets aan doen?

 

De thema’s even kort op een rij:

 • stress, angst(en), boosheid, verdriet, onmacht etc.
 • te weinig zelfvertrouwen
 • last van traumatische gebeurtenissen
 • verlies- en rouwprocessen
 • burn-out, vermoeidheid, spanning, overprikkeling in lichaam en brein
 • leer- en gedragsproblemen
 • motorische achterstand- en problemen

Onderzoek

Voorafgaande het Intakegesprek ontvangen ouders via mail een uitgebreide vragenlijst. Deze wordt in het eerste consult samen met ouders doorgenomen en wordt als leidraad meegenomen tijdens observatie, afnemen testjes en begeleiding/behandeling. De intake duurt 1 ½ uur.

In de aanpak komen vaardigheden uit de ontwikkelingspsychologie, optologie, reflexintegratietherapie, motorische remedial teaching, kinderkinesiologie, sensorische integratie en methoden om het lichaam en brein te stimuleren en ontwikkelen.

Kernwoorden van begeleiden zijn: praktisch, doel- en resultaatgericht, laagdrempelig en gericht op samenwerking.

 

LeerZorgGroei