Welkom bij LZG. Mijn naam is Alieke Dekker.

 

 

 

Het leven van alledag.

De druk en stress in een baby en kinderleven is de laatste aantal jaren enorm toegenomen. De maatschappij is zodanig veranderd dat een passend antwoord op sommige vragen en situaties voor vader, moeder en dus ook hun kinderen, erg moeilijk kan zijn.

Met veel kinderen/jongeren gaat het gelukkig goed en zij ontwikkelen zich dan ook zonder problemen. Maar soms loopt het anders en zie of merk je dat er moeite is met dingen die bij anderen vanzelf lijken te gaan.

Deze kinderen lopen, om verschillende redenen, vast in hun motorische- en/of sociaal-emotionele en/of cognitieve ontwikkeling.

 

Dit zijn vragen waarmee ouders – of de kinderen zelf – vaak bij me komen:

 • De leraar geeft aan dat mijn dochter moeite heeft om op haar stoel te blijven zitten. Ze zit steeds te wiebelen.
 • Mijn zoon/dochter heeft moeite als dingen anders lopen op een dag dan hij/zij verwacht. Met verdriet en boosheid als gevolg.
 • Mijn kind kan 'uit het niets' boos worden en is daar moeilijk in te sturen.
 • Ik heb als ouder last van een nare gebeurtenis/stress.
 • Mijn zwangerschap was stressvol of mijn bevalling was zwaar.
 • Mijn baby/kind heeft last van (mijn) stress/trauma en wordt onrustig.
 • Mijn baby huilt veel en heeft o.a. last van krampjes en/of obstipatie.
 • Mijn kind lijkt op slot te zitten: spraakontwikkeling blijft achter.
 • Ik word zo moe van school.
 • Ik heb buikpijn, last van hoofdpijn of andere lichamelijke klachten.
 • Mijn benen en armen doen 'raar', ik heb moeite met leren zwemmen.
 • Mijn kindje huilt veel en beweging maakt hem/haar vermoeid.
 • Mijn kind voelt zich niet prettig in een groep/voelt alles aan van anderen.
 • Mijn kind zit te dromen in de klas.
 • Volgens het consultatiebureau of de peuterspeelzaal verloopt de cognitieve, sociaal-emotionele en / of motorische ontwikkeling niet goed.

 

Herken je iets als ouder en wil je er iets aan doen?

 

De thema’s even kort op een rij:

 • stress, angst(en), boosheid, verdriet, onmacht etc.
 • te weinig zelfvertrouwen
 • last van bepaalde gebeurtenissen
 • verlies- en rouwprocessen
 • burn-out, vermoeidheid of spanning in het lichaam
 • leer- en gedragsproblemen
 • motorische problemen

Onderzoek

Afhankelijk van het probleem kijken we samen naar welke mogelijkheden er zijn. Voorafgaande de Intake ontvangen ouders een uitgebreide vragenlijst via mail om dan tijdens het eerste consult je baby/kindje te observeren en testjes af te nemen. De intake duurt 1 ½ uur.

Een kind die moeilijkheden ondervindt bij leer- gedrag- en motorisch functioneren heeft ouders nodig die tijd en energie geven om samen met hen te kunnen oefenen.

In de aanpak komen vaardigheden uit de ontwikkelingspsychologie, optologie, reflexintegratietherapie, motorische remedial teaching, kinderkinesiologie, sensorische integratie en methoden om het brein te stimuleren.

Kernwoorden van begeleiden zijn: praktisch, doelgericht, laagdrempelig en vooral samenwerking.

 

LeerZorgGroei