Dominantiematrix

Worstelt uw kind met lezen, rekenen, spellen en/of schrijven? Krijgt uw kind extra hulp op school, maar levert dat niets op? De oorzaak van leerproblemen ligt vaak dieper.

Als basisprocessen niet goed verlopen, staan zij leren in de weg. Door uw kind hierop te testen, pakken we het probleem bij de kern aan.

De DominantieMatrix test geeft inzicht in de manier waarop uw kind informatie verwerkt, waardoor we erachter komen wat uw kind nodig heeft om optimaal te kunnen leren. Met de DominantieMatrix wordt de persoonlijke leerstijl van uw kind geobserveerd.

LeerZorgGroei