Leren en stress

Leren betekent, dat er nieuwe verbindingen worden aangemaakt, het myelinisatieproces genoemd. Om de ontwikkeling van dit netwerk te bevorderen, is het belangrijk dat een kind zoveel mogelijk zintuiglijke prikkels krijgt en dat zijn nieuwsgierigheid en drang naar bewegen wordt ondersteund en bevorderd.

85% van alle kinderen wordt -in de basis- geholpen met reflexintegratie zodat het fundament van het leven en leren wordt hersteld/gemaakt.

 

Stress en Leren

Een kind met problemen en/of leermoeilijkheden ervaart stress en angst.

 

  • Het betekent, dat in de hersenen, de hersenstam het commando overneemt waardoor je kind in staat van 'overleven' terecht komt.
  • Ook de mate van doelgerichte aandacht wordt beïnvloed, net als de waarneming en hoe alert je kind is.
  • Omgevingsgeluiden worden minder goed gefilterd zoals schuivende stoelen of een klasgenootje die onrustig op de stoel wiebelt. De binnenkomende signalen worden minder goed bewaakt en de concentratie vermindert.
  • Het valt op dat je kind rusteloos, impulsiever, ongecontroleerd en niet in staat is zijn of haar werk af te maken.

 

 

Het brein maakt overuren

 

In de kleine hersenen controleert een orgaan de coördinatie en verfijning van de bewegingen. Als we willen schrijven, hoeven we niet na te denken welke spier/pees dit moet doen. Het gebeurt automatisch. Net als de beweging van zwemmen, fietsen, tennissen. Als we de beweging nodig zijn kunnen we het gewoon oproepen, ook na jarenlang niet gefietst te hebben. De beweging is geautomatiseerd.

In tijden van stress zien we uitval of verandering binnen dit systeem.

Het filteren van zintuiglijke informatie raakt verstoord en de invloed op coördineren, integreren en uitvoeren van motorische bewegingsprocessen staat minder in verbinding met de cortex. Deze buitenste schors van je hersenen zorgt voor bewust kunnen handelen, besluiten nemen en organiseren. Zonder stress worden de ervaringen in het geheugen opgeslagen doordat informatie wordt opgenomen en geanalyseerd. Er wordt een vergelijking met andere gegevens uit eerdere ervaringen gemaakt om dan een beslissing te maken.

 

Vechten of vluchten?

Ons limbisch systeem is de verblijfplaats van onze gevoelens en werkt onbewust. Hierin zitten allemaal onderdeeltjes die belangrijk zijn voor het kunnen leren en ontwikkelen: eten, slapen, hormonen die belangrijk zijn voor gedrag, gevoelens verwerken, kortetermijngeheugen, opslaan en oproepen van herinneringen. De amygdala voorziet de ervaring van jou en je kind als wel of niet gevaarlijk, zodat je kunt vluchten of vechten.

 

Denken

Bij stress wordt de regie overgenomen en kun je niet meer helder denken en wordt de informatie niet meer goed doorgestuurd naar het lange termijn geheugen.

Door stress vermindert ook de informatie-uitwisseling tussen de hersenhelften waardoor een kind minder goed een opgedragen taak af kan handelen, op bevredigende manier van zichzelf of de ander.

 

Stress gaat dus ten koste van

  • Plannen, denken, logica, beslissing nemen, doelgericht handelen.
  • Snel in beweging komen neemt af.
  • Verwerking van sensorische gegevens als lichaamshouding, spieractiviteit, aanraking en drukgevoel verandert.
  • Visuele informatieverwerking, luisteren en praten wordt beïnvloed.

 

 

Wanneer is het je kind teveel

Als je kind o.a. iets zegt als 'ik heb geen zin', 'ik ben moe', 'dat hoeven we helemaal niet te doen' . Dan is er geen harmonie, de stressspiegel is te hoog en de hersenen zijn niet meer in staat om 'mee te doen'.

 

Opbrengst

Als alle delen, cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch goed op elkaar afgestemd zijn is leren leuk en ben je tevreden met jezelf en met de wereld.

 

Wat als je kind last heeft van een traumatische gebeurtenis?

De reguliere methode waarmee ik werk met kinderen en volwassenen is EMDR. Het brein -en lichaam- kan dat waar het mee 'worstelt' gaan verwerken. De complementaire methode voor trauma binnen MNRI reflexintegratie heet: PTSD protocol. Lichaamsgerichte traumaverwerking.

 

 

 

 

LeerZorgGroei