Visuomotoriek

Waarom schrijven sommige kinderen met hanenpoten of hebben ze problemen met puzzelen en tekenen? En waarom kunnen ze nooit eens netjes eten met mes en vork?

Gedrag dat vroeger 'onhandig' werd genoemd, wijst vaak op een dieper liggende oorzaak. Het zijn in veel gevallen ook de kinderen die kampen met leerproblemen.

Visuomotoriek

Het omzetten van visuele waarnemingen in een motorische handeling wordt visuomotoriek genoemd.

Problemen hierin kan resulteren in moeite hebben met meer complexe vaardigheden waarbij het waarnemen, plannen en uitvoeren van de beweging sterk samenhangen zoals bijvoorbeeld schrijven op lijntjes, op de lijn knippen, figuren overtekenen,…maar ook lezen en rekenen.

Kinderen gaan chaotisch te werk, zien geen structuur in hun taken. Ze krijgen vaak te horen dat ze netter moeten werken, schrijven.

Ooghandcoördinatie
Ook hun aandacht en concentratie wordt negatief beïnvloed door de enorme inspanningen die zij moeten leveren in de klas. Het is dan vaak ook onvoldoende om alleen het leerstofprobleem te behandelen.

Met behulp van psychomotorisch leren kan het probleem te lijf worden gegaan.
In de sessies worden de visuomotorische vaardigheden zoals de oog-handcoordinatie, het richten en de oogsamenwerking gestimuleerd.

 

LZG kan observeren wat een kind nodig heeft:

Bruininks- Oseretsky test (BOT)
• 4j2m tot 14j11m
• Evenwicht
• Bilaterale coördinatie
• Reactiesnelheid
• Visuomotoriek

Voor screening en training visuele waarneming

LeerZorgGroei