Reflexintegratie

Samenhang tussen  leer- gedrag- en ontwikkelingsproblemen.

 

Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat leren, gedragen en ontwikkelen een nauwe samenhang kunnen hebben met primaire reflexen. Verschillende oorzaken maken dat zowel kinderen als volwassenen leven met reflexen die niet goed geïntegreerd of geactiveerd zijn.

 

Primaire reflexen zijn zichtbaar

 

 

De actieve of niet goed ontwikkelde reflexen worden ook steeds beter zichtbaar! Want er komen steeds meer klachten over kinderen. Zij die zich niet kunnen concentreren, niet of slecht op hun stoel kunnen blijven zitten, een krampachtige of vreemde pengreep blijven houden of een houterige motoriek en veel meer.

Zij zijn te herkennen aan symptomen die duidelijk zichtbaar zijn door een onjuist motorisch bewegingspatroon van het lichaam. Er zijn ook symptomen die motorisch minder duidelijk zijn maar wel in gedrag lijken op aandoeningen als ADHD, OCD.

 

Neuromotoriek

Leven met deze klachten geeft veel stress en vermoeidheid in lichaam en brein of anders gezegd: het centraal zenuwstelsel. Het leven is dan gericht op het compenseren van deze klachten. Men kan zich niet volledig richten op wat er in het gezin, op school of binnen de maatschappij van hen wordt verwacht.

Neuromotoriek is een automatische, onwillekeurige lichamelijke en/of emotionele reactie op een prikkel van binnenuit of van buitenaf. De motoriek komt al op gang als het kind nog veilig in de baarmoeder zit.

Vanuit onbewuste primaire bewegingen ontwikkelt een baby zich volgens een vast patroon van een hulpeloos kindje wat afhankelijk is van de moeder tot een ondernemende kleuter die kan zitten, staan, lopen, rennen en fietsen.

De motoriek ontwikkelt zich op verschillende vlakken. Je hebt de fase voor en achter, boven en onder, links en rechts. Elke motorische fase vormt een voorbereiding voor het latere functioneren, zowel lichamelijk als cognitief.

 

Vertraging in de ontwikkeling

Hersenen sturen de ontwikkeling aan. De eerste bewegingen komen voort uit een reflex, een onbewuste beweging vanuit de hersenstam. De grove en fijne motoriek omvat het geheel aan bewegingen van een kind, van zowel de grote bewegingen als lopen, klimmen en fietsen, tot aan de kleine en fijne bewegingen zoals het kleuren, schrijven, kralen rijgen en veters strikken.

Bij onvoldoende rijping van het zenuwstelsel hebben kinderen bijvoorbeeld moeite met stilzitten, lees- en/of schrijfproblemen, rekenproblemen, concentratie of gym. Deze kinderen worden geregeld gediagnosticeerd met ADHD en/of dyslexie.

 

Van baby t/m volwassene

Kinderen met leerproblemen hebben vaker dan andere kinderen ook problemen op deze motorische gebieden.
Zij bewegen vaak minder soepel en het duurt langer voordat zij een motorische vaardigheid beheersen.

Binnen de praktijk wordt de neurologische ontwikkeling vanaf jonge leeftijd geobserveerd, behandeld en begeleid middels reflexintegratie. Samenwerking met kinderfysio-manueel therapeuten geeft een juiste basis om te kunnen werken aan onderstaande aspecten bij baby's 0-3 jaar als:

    • Motorische achterstand wegwerken: te laat of niet rollen, zitten, kruipen, stappen, vaak overstrekken…
    • Babyreflexologiemassage om de ontwikkeling van uw baby te stimuleren. Dit werkt bovendien heel ontspannend voor mama én kind en kan ook ingezet worden bij krampen,
      huilbaby’s, reflux, …
    • Testen van reflexen kan via kindkinesiologie met baby op schoot waarbij de ouder als testpersoon fungeert.

 

Met oudere kinderen en volwassenen wordt er passief/actief gewerkt op de behandeltafel en is het nodig om oefeningen/bewegingspatronen thuis te automatiseren.

 

Schoolrijpheid

Bij LZG is kennis aanwezig in de schakeling tussen neurologische ontwikkeling en het kunnen leren en/of schoolrijp zijn. Deze kennis is opgedaan uit 2 methodes, namelijk, basiskennis uit de methode INPP, ontwikkelt door Dr. Peter Blythe uit Engeland en vervolgkennis uit de methode MNRI van Svetlana Masgutova uit Rusland, Polen en de Verenigde staten. Beide methodes richten zich op het niveau van het Centrale Zenuwstelsel.

 

Begeleiding

Ouders wordt gevraagd een klachtenformulier in te vullen. In de praktijk worden neuro-motorische testen gedaan om de aanwezigheid van primaire en posturale reflexen te observeren.

Met reguliere testen kan tevens de ontwikkeling van de grote- en fijne motoriek, handvoorkeur en schrijven, het visueel waarnemen, spelling (PI-dictee) en de executieve functies worden geobserveerd. Er wordt geen diagnose gesteld maar wel een beoordeling gegeven.

Behandeling bestaat uit het integreren van de reflexen middels MNRI http://masgutovamethode.nl/vind-mnri-r-behandelaar en/of QRI http://quantumreflexintegration.nl/qri-behandelaren en/of INPP  http://www.inpp.nl en het meegeven van bewegingsoefeningen zodat reflexpatronen weer worden opgenomen in het lichaam. Dit ontspant het centraal zenuwstelsel en brein waardoor de ontwikkeling zijn gang kan gaan.

Het zou voor kinderen, ouders en leerkrachten prettig zijn als de hulp zich ook kan en mag richten op het regelcentrum van ons centrale zenuwstelsel, namelijk de hersenstam.

De gevolgde MNRI modules zijn: DPRI (de basis), Tactile en PTSD (trauma). 

De gevolgde QRI modules zijn: level 1 en 2

 

 

LeerZorgGroei