Psychomotoriek

Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek is de basis voor het kunnen leren en ontwikkelen op cognitief- motorisch- en sociaal emotioneel gebied. Samengaan van de geest (psyche) en beweging (motoriek).

Onze bewegingen moeten vanuit het denken gestuurd en gepland worden om gericht te kunnen handelen. Denk maar aan de uitdrukking ‘al doende leert men’. Hiervoor heb je wel lichaamskennis, richten van aandacht en motorische planning nodig.

Vaak worden problemen van een kind op de basisschool opgemerkt wanneer tempo, werkhouding en prestatie belangrijker worden. De problemen uiten zich o.a. in aandachts- en concentratiestoornissen, lager leesniveau, spellend lezen, letter- en cijferomkeringen,
b/d verwarring, geen 21 maar 12, schrijven van rechts naar links, blijven tellen op de vingers of met het hoofd, rekenproblemen zoals geen bruggen over tien, faalangst, onrustige kinderen, aversie voor school.

 

Hulp en begeleiding

Hulp gericht op herhaling helpt niet. Het kind wordt hulpvragend en afhankelijk en ontwikkelt te weinig bewegingspatronen. LZG werkt binnen de begeleiding met oefeningen uit reflexintegratie, braingym en kinesiologie.

Met beweging wordt de algemene ontwikkeling bevorderd en andere leervoorwaarden als concentratie gestimuleerd. De begeleiding zorgt ook voor een verdere ontplooiing van de persoonlijkheid en het zelfbeeld van het kind. Het is dus niet alleen bedoeld om de motoriek van een kind te verbeteren.

 

Binnen groep 1 t/m 6 zijn onderstaande vaardigheden belangrijk:

 • Fijn motorische vaardigheden
 • Grof motorische vaardigheden
 • Schrijfmotoriek
 • Visuomotoriek
 • Ruimtelijk-visuele vaardigheden
 • Coördinatie- en lateralisatie ontwikkeling
 • Structuur, plannen en organiseren
 • Aandacht en concentratie
 • Leerstoornissen
 • Executieve functies

Problemen zie je vaak (maar hoeft niet) in combinatie met

 • Faalangst
 • ADHD
 • Autismespectrum stoornis
 • Dyslexie
 • Ontwikkelingsmoeilijkheden

 

 

LeerZorgGroei