Psychomotoriek

Psychomotoriek.

Psychomotorische Remedial Teaching verschilt van 'gewone' Remedial Teaching door het lichaamsgerichte karakter van de begeleiding. In plaats van de lesstof centraal te stellen wordt er gewerkt aan het verstevigen van de fysieke en neuromotorische basis die ten grondslag ligt aan de schoolse vaardigheden. Deze begeleidingsvorm richt zich dus op de randvoorwaarden om tot leren te komen.

Zo vraagt rekenen een goed ruimtelijke inzicht, lezen en schrijven een goede samenwerking tussen beide hersenhelften. En het vermogen om je te concentreren vraagt een goede balans en gecenterd zijn in je lichaam.

Lichaamsbewustzijn, hoe goed het kind in zijn eigen lijf verankerd zit, is voor al deze vaardigheden de absolute basis. Maar helaas leren kinderen de taal van hun lichaam niet op school. Lichaamstaal is geen schoolvak en dat is echt een gemis. Immers: vanuit je eigen lichaam treed je de buitenwereld tegemoet. Een kind dat verdwaald is in zijn eigen lichaam, zal moeilijker tot leren kunnen komen.

Psychomotoriek is de basis voor het kunnen leren en ontwikkelen op cognitief- motorisch- en sociaal emotioneel gebied. Samengaan van de geest (psyche) en beweging (motoriek).

Vaak worden problemen van een kind op de basisschool opgemerkt wanneer tempo, werkhouding en prestatie belangrijker worden. De problemen uiten zich o.a. in aandachts- en concentratiestoornissen, lager leesniveau, spellend lezen, letter- en cijferomkeringen,
b/d verwarring, geen 21 maar 12, schrijven van rechts naar links, blijven tellen op de vingers of met het hoofd, rekenproblemen zoals geen bruggen over tien, faalangst, onrustige kinderen, aversie voor school.

 

Hulp en begeleiding

Als een kind bij mij wordt aangemeld met leer- en concentratieproblemen, zal ik altijd kijken in hoeverre er sprake is van een toereikende motorische en neuromotorische ontwikkeling. Het heeft namelijk niet zoveel zin om te gaan oefenen op een beter handschrift of beter lezen als het brein niet in staat is om de motoriek goed aan te sturen en zintuiglijke informatie op een juiste manier te verwerken. Extra oefenen hierop geeft alleen maar meer stress en frustratie en niemand is daar ooit beter van gaan presteren.LZG werkt binnen de begeleiding -psychomotorische remedial teaching en neuromotorische behandeling- met oefeningen uit reflexintegratie, braingym, bodymap en kindkinesiologie.

Daarin verschilt mijn begeleiding van de reguliere oefentherapie. In plaats van de functie te oefenen wordt gekeken naar de onderliggende oorzaken en worden deze aangepakt. Een slecht handschrift is bijvoorbeeld niet een op zichzelf staand probleem maar een symptoom van een dieperliggende blokkade waarbij ruimtelijk inzicht, oogfunctie en een goede samenwerking tussen beide hersenhelften hand in hand gaan.

Door via gerichte bewegingsoefeningen te werken aan het versterken van de hersenverbindingen, ruimtelijk bewustzijn en lichaamsbesef zullen de cognitieve en schoolse vaardigheden ook verbeteren. Hierbij combineer ik de begeleiding altijd met MNRI Reflexintegratie, aangezien deze ook werkt op het oplossen van onderliggende verstoringen in de neuromotorische ontwikkeling. Zo werk ik aan het versterken van het fundament waarop het leren zich kan ontplooien.

 

Binnen groep 1 t/m 6 zijn onderstaande vaardigheden belangrijk:

 • Fijn motorische vaardigheden
 • Grof motorische vaardigheden
 • Schrijfmotoriek
 • Visuomotoriek
 • Ruimtelijk-visuele vaardigheden
 • Coördinatie- en lateralisatie ontwikkeling
 • Structuur, plannen en organiseren
 • Aandacht en concentratie
 • Leerstoornissen
 • Executieve functies

Problemen zie je vaak (maar hoeft niet) in combinatie met

 • Faalangst
 • ADHD
 • Autismespectrum stoornis
 • Dyslexie
 • Ontwikkelingsmoeilijkheden

 

 

 

LeerZorgGroei