Psychomotoriek

Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek is de basis voor het kunnen leren en ontwikkelen op cognitief,- motorisch,- en sociaal emotioneel gebied.

We mogen psychomotoriek vertalen als het samengaan van de geest (psyche) en bewegen (motoriek). De uitdrukking ‘al doende leert men’ kent iedereen. Onze bewegingen moeten vanuit het denken gestuurd en gepland worden om gericht te kunnen handelen. Dit vraagt onder andere lichaamskennis, richten van aandacht en motorische planning.

Beweging

Beweging is belangrijk met als doel de algemene ontwikkeling te bevorderen. Het is dus niet enkel de bedoeling dat de motoriek van het kind verbetert. Door het uitvoeren van bewegingsopdrachten worden ook andere leervoorwaarden gestimuleerd zoals bijvoorbeeld concentratie. De begeleiding zorgt ook voor een verdere ontplooiing van de persoonlijkheid en het zelfbeeld van het kind.

LZG werkt binnen de remediëring naast de reflexintegratie-oefeningen ook met oefeningen uit braingym. De braingymoefeningen zijn eveneens toegevoegd aan de groepslessen, bewegingslessen

Hulp en begeleiding

Hulp gericht op herhaling helpt niet. Het kind wordt hulpvragend en afhankelijk en ontwikkelt te weinig bewegingspatronen. Door veel te spelen en te bewegen doen kinderen ook ervaring op over zichzelf en over de ander waardoor hun zelfwaardering en sociale vaardigheden ontwikkelen.

Vaak worden problemen van een kind op de basisschool opgemerkt wanneer tempo, werkhouding en prestatie belangrijker worden. Deze kunnen zich o.a. uiten in aandachts- en concentratiestoornissen, lager leesniveau, spellend lezen, letteromkeringen,
b/d verwarring, schrijven van rechts naar links, blijven tellen op de vingers of met het hoofd, rekenproblemen zoals geen bruggen over tien, faalangst, onrustige kinderen, aversie voor school.

Zie info remedial teaching

Groep 1 t/m 6

 • Fijn motorische vaardigheden als
 • Grof motorische vaardigheden
 • Schrijfmotoriek
 • Visuomotoriek
 • Ruimtelijk-visuele vaardigheden
 • Coördinatie en lateralisatie ontwikkeling
 • Structuur, plannen en organiseren
 • Aandacht en concentratie
 • Leerstoornissen
 • Executieve functies

Problemen in combinatie met

 • Faalangst
 • ADHD
 • Autismespectrum stoornis
 • Dyslexie
 • Ontwikkelingsmoeilijkheden

 

 

LeerZorgGroei