Reflexintegratie

Balans in denken, voelen en doen

Geïntegreerde reflexen zorgen voor het in balans zijn. Actieve reflexen daarentegen kosten een kind veel energie en kunnen ervoor zorgen dat de bovenstaande drie mensdelen uit balans gaan.

Reflexintegratie volgens de methode Masgutova is een lichaamsgerichte therapievorm. Het kan een oplossing bieden voor een kind die het minder makkelijk heeft op motorisch- sociaal-emotioneel en/of cognitief gebied. Onderzoek van de afgelopen tien jaar heeft bewezen dat leer- ontwikkeling- en gedragsproblemen een zeer nauwe samenhang hebben met niet goed geïntegreerde neuromotorische reflexen.

Volgens onderzoekers kan het niet anders of veel kinderen lopen ongemerkt rond met niet geïntegreerde reflexen. Dat zijn reflexen, die niet volgens een juist bewegingspatroon in het lichaam geïntegreerd zijn.

 

Wil je meer weten over reflexintegratie volgens de MNRI® methode waar ik mee werk? Het gedachtegoed en werkgoed van dr. Svetlana Masgutova kan je vinden op de officiële Nederlandse website: https://www.masgutovamethode.nl
- via behandelingen/behandelaars is de praktijk vindbaar in Drenthe.

 

Niet geïntegreerde reflexen

Een reflexmatige beweging heeft altijd voorrang op een bewuste beweging. Een niet goed werkend reflexpatroon verstoort het normaal functioneren. Het kind, en zeker het jonge kind, zal deze niet gewenste bewegingen en reacties willen onderdrukken of compenseren en dat kost hem ‘bakken vol energie’: meer info over stress

Niet geïntegreerde reflexen zorgen ervoor dat het kind uit balans gaat met alle gevolgen van dien. Het kind raakt vermoeid en zal, wanneer er niet op tijd wordt ingegrepen, niet meer in staat zijn om zelf zijn balans te herstellen. Extreme vermoeidheid, prikkelgevoelig, overgevoeligheid, achterstand in de fijne- of grove motoriek, leer- lees achterstand of een verstoorde werking van het immuunsysteem, zijn een paar voorbeelden van problemen die we zien bij kinderen.

Het is fijn dat er een methode is, die zich niet alleen op technieken richt van het cognitieve deel van de hersenen. Het gevolg van niet goed geïntegreerde reflexen bevindt zich namelijk niet in de buitenste schil van het brein maar in de hersenstam, het regelcentrum van ons centrale zenuwstelsel.

 

Wat je misschien niet weet als moeder-vader

Iedere gezonde pasgeboren baby beschikt over vele reflexen die zich in een vaste volgorde en in een vaste periode ontwikkelen. Reflexen zijn aangeboren bewegingen die niet met 'de wil' zijn aan te sturen, maar geregeld worden vanuit de hersenstam. Deze bewegingen ontstaan al in de baarmoeder. Ze zijn nodig om je als moeder te helpen bij de bevalling en deze goed door te komen maar ook om als baby de eerste maanden van het bestaan te kunnen overleven.

Goed ontwikkelde reflexen geven je kind de kans fysiek goed te kunnen functioneren. Dit komt doordat de reflexen de basis vormen voor de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel en de hersenen en dus voor het evenwicht, de zintuigen, tijd en ruimtebesef, motorische en visuele vaardigheden en de motoriek. Ook zijn de reflexen verantwoordelijk voor hoe je kind zich sociaal-emotioneel en cognitief ontwikkelt.

Wanneer er ergens in de ontwikkeling van je kind iets mis gaat, denk aan bijvoorbeeld: ziekte, stress of een (geboorte)trauma, zal dit gevolgen hebben voor hoe het brein omgaat met de reflexen. Dit zal gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de hogere hersenfuncties, zoals leren, motorische ontwikkeling, concentreren of het laten zien van  gewenst gedrag.

 

Om goed in je vel te zitten moet de basis dus goed zijn!

In Nederland is men nog niet gewend om te denken aan de reflexen wanneer er bij het kind sprake is van leer- gedrag- of concentratieproblemen. Heel vaak gaat men dan aan het werk met dat wat er mis gaat en ben je -zonder dat je je dit beseft- bezig met symptoombestrijding. Dit kan een eindeloos proces worden doordat het kind de basis mist. Een kind kan pas goed rekenen, lezen, luisteren, bewegen of (bijvoorbeeld) concentreren als het fundament goed zit! Om dit te bereiken moeten onder andere de ogen goed (samen)werken, het hoofd goed rechtop kunnen blijven/onafhankelijk van de stand van de romp, het gehoor goed zijn en het evenwicht.

 

Aanpak Reflexintegratie

Door uit te testen welke reflex verstoord is, wat de oorzaak is van de verstoring en vervolgens het volgen van een specifiek bewegingsprogramma kan er in de meeste gevallen snel verbetering optreden.

Deze oefeningen zijn leuk omdat ze samen met de ouders gedaan kunnen worden. Het kind krijgt oefeningen uit de methoden reflexintegratie MNRI en INPP maar ook andere bewegingsprogramma's kunnen worden ingezet.

Hoe fijn is het om even alle aandacht te krijgen als kind! Ook zal het plezier van oefenen verhoogd worden met behulp van spelmateriaal voor thuis.

Leren begint met bewegen! Meer info

 

Naast MNRI reflexintegratie werkt de praktijk ook met QRI reflexintegratie. Dit is een behandeling met een laserapparaat, waarmee reflexpatronen op het lichaam worden gevolgd en 12 hersenzenuwen worden 'aangepakt'. Website   https://quantumreflexintegration.nl

 

LeerZorgGroei