Spelling

Spelling

Fouten maken tijdens het schrijven gebeurt doordat een kind de structuur van de taal niet herkent en daardoor heel veel gaat nadenken. Zodra het schrijfproces meer is geautomatiseerd zie je de fouten verdwijnen.

 

Tekst geeft een eerste indruk van je taalgebruik. Voor de toekomst kan het dus belangrijk zijn dat een kind kan spellen. Voor veel kinderen is het best lastig.

 

Voorbeelden van problemen

 

Het probleem kan te maken hebben met spellingvaardigheden en/of het schrijfonderwijs maar ook met de motorische ontwikkeling van een kind.

Wat zie je o.a. bij kinderen die moeite hebben met spellen:

 • Letterlijk opschrijven wat ze horen (b.v. hont, vurukuluk, biejoskoop)
 • Woorden die ze vaak goed schrijven, hebben ze eindeloos moeten oefenen
 • Woorden die een kind fout heeft geschreven worden geautomatiseerd
 • Een verhaal schrijven maar bij het schrijven van een verhaaltje zijn ze alle spellingsregels weer zijn vergeten
 • Het woord mondeling goed kunnen spellen, maar het vervolgens fout opschrijven
 • Niet alle letters kennen (au, ei, eu, ou enz.)
 • Letters omdraaien (ei=ie, eu=ue, b=d enz.)
 • Klanken niet op volgorde opschrijven drop = dorp
 • Moeite hebben met werkwoordspelling: 'is het nu ik word of ik wordt?'

 

In schriftjes van kinderen zie ik correcties als gevolg van een foutief gespeld woord. Maar nog vaker zie ik een correctie omdat het handschrift onleesbaar is. Dan is de oorzaak een verkeerd gebruik van schrijflijnen door een richtingsprobleem of een achterstand in de lateraliteitsontwikkeling. Erg vervelend voor een kind want deze correcties ondermijnen het zelfvertrouwen.

 

Observeren/signaleren van vaardigheden

Dit kan door het afnemen van een PI-dictee: een niveaubepaling en een inventarisatie van spellingcategorieën.

Omdat spellen ook te maken kan hebben met andere problemen wordt het visuele vermogen en de  neurologische ontwikkeling eveneens geobserveerd.

 • Wat maakt dat jouw kind moeite heeft met deze vaardigheid en/of
 • Is er sprake van een neurologische ontwikkelingsvertraging.

 

Hulp en begeleiding

Na de Intake en observaties kan de begeleiding op je kind worden afgestemd. Soms kan een andere manier van leren spellen en/of een techniek om woordbeelden op te slaan prettig zijn voor een kind.

Heeft je kind dyslexie en misschien al een dyslexietraject achter de rug, ook dan kan ik helpen.

 

LeerZorgGroei