Lezen

Lukt het maar niet met lezen? Blijft uw kind spellend lezen? Of slaat het woorden over of leest het radend?

Soms gaat het leren lezen niet vanzelf, heeft een kind geen plezier in lezen. Wanneer een kind ondanks extra ondersteuning weinig of geen vorderingen maakt kan het verstandig zijn om eens te kijken naar de onderliggende redenen van het probleem.

Observaties van leesvoorwaarden

  • De werking van de zintuigen: je kind kan bijvoorbeeld wel goed zien maar de ogen werken wellicht niet goed samen en daardoor gaat het leren lezen heel erg moeizaam.
  • Aanwezigheid actieve reflexen: zie motoriek/reflexintegratie
  • De leerstijl van je kind: het ene kind leert beter door te kijken/de ander presteert beter door te luisteren naar een opdracht.
  • Opslagcapaciteit van het geheugen: hoeveel informatie kan je kind opslaan en weer vlot reproduceren.
  • Het is ook belangrijk om de sociaal emotionele ontwikkeling mee te nemen 'zit je kind goed in zijn vel, vindt het aansluiting bij leeftijdsgenoten?'

Problemen kunnen worden gesignaleerd via

  • Jordan Reversal test: beoordeling omkeringen vanaf 5 jaar

Aanpak

We starten altijd met een intakegesprek waarin, afhankelijk van de hulpvraag, een screening wordt gedaan. Hierin wordt gekeken naar de voorwaarden om tot lezen te komen. Met instemming van ouders wordt een begeleidingstraject gestart. De beelddenker kan worden begeleid via de Kernvisiemethode.

Benodigd materiaal voor thuisoefening wordt in bruikleen meegegeven.

 

 

LeerZorgGroei