Rekenen

Rekenen


Heeft uw kind moeite met rekenen? Gaat uw kind niet met plezier naar school? Wordt er maar niet begrepen wat rekenen betekent of ontstaat er een rekenblokkade? Moet uw kind lang nadenken over eenvoudige rekensommen en lukt het maar niet om alle tafels te automatiseren?

 

Kenmerken rekenproblemen

  • Veel moeite met het vlot oplossen van eenvoudige sommen
  • Moeite met inzicht in de getallen; wat betekent de 3 in 32
  • Blijven vaak tellen op de vingers of knikken met het hoofd
  • Optellen lukt nog wel, de minsommen onder de 20 lukt niet
  • Moeite met het onthouden en ophalen van rekenfeiten
  • Moeite met opdrachten waarbij ruimtelijk inzicht een rol speelt
  • Moeite met klokkijken
  • Moeite met het inschatten van antwoorden

 

Probleem observeren en signaleren

Met behulp van een rekenonderzoek/screening wordt geobserveerd in hoeverre een kind kan leren rekenen en of de basisdoelen zijn bereikt. M.a.w.: is er reeds een achterstand, is er rekenbegrip en/of kan een kind automatiseren.

Hulp en begeleiding

LZG biedt individuele rekenhulp vanuit 2 rekenmethodes die er beide van uitgaan dat het psychomotorisch leren kinderen alsnog, opnieuw of beter leert rekenen.

2Hands4Kids en JaMaRa zijn beide Rekenmethodes om het tellen op de vingers te veranderen in rekenen met je handen.

 

 

 

 

Brede aanpak

Verder kijken dan je neus lang is zei de meester altijd. Dus LZG kijkt breder! Zijn de reflexen geïntegreerd, kan je kind "twee kanten op denken" of werken de ogen goed samen of is er sprake van ruimtelijk inzicht enzovoort.

Een brede aanpak biedt een kind de mogelijkheid om te leren rekenen en automatiseren. Het lukt alle kinderen die kampen met onvoldoende getal- en hoeveelheidsbegrip, die niet tot automatiseren kunnen komen en geen goede oplossingsstrategieën weten te hanteren.

 

Benodigd materiaal wordt gratis in bruikleen meegegeven.

Meer informatie, kijk bij rekentraining

 

 

 

 

 

LeerZorgGroei