Signaleren

Observeren/signaleren van de motoriek/geen diagnose kan via reguliere testen zoals

 • BOT-2: motorische test voor de leeftijdsgroep van 4-21 jaar
 • KTK-NL: beoordeling algemene lichaam coördinatie: kinderen van 5 t/m 12 jaar
 • TGMD-2: voor beoordeling grove motoriek: kinderen van 3 tot 11 jaar
 • En meer.
 • Bruininks- Oseretsky test (BOT)
  • 4j2m tot 14j11m
  • Evenwicht
  • Bilaterale coördinatie
  • Reactiesnelheid
  • Visuomotoriek

Observeren van executieve functies/geen diagnose

D-KEFS

 • Design Fluency test: visuele aandacht, perceptie en motorische snelheid, 8-89
 • Tower test: ruimtelijk inzicht, voorstellingsvermogen, logica, concentratie, 8-89
 • CWT: inhibitievermogen, cognitieve flexibiliteit (gebaseerd op de STROOP test)
 • RCFT: planning, organisatie, probleemoplossing, geheugen en perceptueel-motorische functies, 8-89 jr
 • Trail MakingTest: meten mentale flexibiliteit: verdeelde aandacht.
 • De 20 Vragentest: vaststellen executieve functies als abstract redeneervermogen, 8-99 jr.

LeerZorgGroei