Counseling

Als ouder wens je vaak het allerbeste voor je kind en doe je er van alles aan om je kind op een goede manier te ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling. Daarbij kan het voorkomen dat je geconfronteerd wordt met situaties waar je niet goed raad mee weet.

Als uw kind bijvoorbeeld problemen heeft door een nare ervaring thuis, in de familie, op school of in de sociale omgeving kan dit invloed hebben op de ontwikkeling en het kunnen functioneren. Denk eens aan gepest worden op school, motorisch niet mee kunnen komen op het schoolplein of bij gym of zwemmen, het schoolsysteem dat niet aansluit bij uw kind, ziekte en een achterstand oplopen, verlieservaringen of andere nare situaties in het leven.

Als angst en stress het leven bepalen van uw kind of dat van u, neem dan gerust contact op. Een gesprek of behandeling kan verlichtend zijn omdat u een steuntje in de rug ervaart om door te kunnen gaan.

LeerZorgGroei werkt niet alleen in het Nu maar wil ook graag problemen voorkomen.
Binnen de opvoeding reageren we op onze kinderen met gedrag waar we ons vaak niet bewust van zijn.
Bewuster leren leven als ouder maakt, dat je de reacties op gebeurtenissen in het huidige leven -die je op de een of andere manier onbewust aan het verleden doet denken- kan leren veranderen.

Het brein is namelijk een opslagplek van emotionele herinneringen, die zo nu en dan wordt getriggerd, zeker in tijden van stress. Voor je het weet reageer je vanuit een pijnstuk en reageer je niet meer liefdevol en bewust. Als je bewust wordt, kun je leren te reageren op het Nu! Iets wat voor jezelf, je partner, je kind(eren) een wereld van verschil maakt.

Het werken vanuit psychosociale counseling is 11 jaar geleden gestart waarbij de hulpvraag werd gericht op angst, hoog sensitiviteit en trauma. Na 8 jaar de aanvulling met psychomotorisch remedial teaching zodat veel onderliggende factoren die het probleem vormen, kunnen worden aangepakt.

Voor begeleidingsvormen, kijk bij blog

Waar kan LZG jullie bij helpen?

Gevoel: Als je kind erg bang, boos of bedroefd is of deze emoties juist niet kan laten stromen. Lichamelijke klachten zoals buikpijn of tandenknarsen kunnen wijzen op onderdrukte gevoelens. Problemen met het omgaan met verlies of beleving: kindkinesiologie en/of reflexintegratie

Gedachten: Als je kind denkt; 'ik kan niks', 'ik ben waardeloos', 'het is mijn schuld' of 'niemand vindt mij aardig'. Of worstelen met vragen als; 'wie ben ik?' RET therapie

Gedrag: Als je kind gepest wordt of zelf pest, zich agressief gedraagt, zich terugtrekt, woede-aanvallen heeft, steelt of liegt, zich niet kan concentreren.

Gezin: Als veranderingen in het gezin nauw samen lijken te hangen met het probleem van jullie kind.

Ontwikkeling: Als je kind faalangstig is en moeite heeft met concentratie, hechting of leren: motoriek en reflexintegratie

Lichamelijk: Als je kind hyperventilatie of pijn heeft: reflexintegratie

Gewoontes: Als je kind nagelbijt, een duimzuiger is, tandenknarst, snoept: reflexintegratie

Bijzondere eigenschappen: Als je kind hoogbegaafd, hoog gevoelig is of ADD kenmerken of een diagnose heeft.

 

Zonder negatieve stress kun je makkelijker

  • Positieve aandacht en zorg geven aan jezelf/je kind
  • Steun en toeverlaat zijn
  • Gevoelens en gedachten relativeren
  • Bewuster gedrag inzetten
  • Een probleem het hoofd bieden
  • Tijd vrij maken voor je kind en jezelf
  • Genieten van dat wat er is en komt

LeerZorgGroei