Tarieven

Telefonisch contact/ook tussentijdsGratis
Intakegesprek€ 75,-
Oudergesprek€ 60,-
Psychomotorisch Remedial Teaching met deel reflexintegratie. Incl. materiaalgebruik. behandeling, 1,15 min€ 75,-
Reflexintegratie MNRI/QRI behandeling, 1 uur
€ 60,-
Reflexologie observatie en behandeling bij baby's en peuters 3 kwartier€40,-
Cursus baby-peuter reflexologie voor (groot)ouders, 2 uur€ 70,-
Thuisbezoek met kilometervergoeding op basis van ANWB routeplanner€ 0,20,-
Rekencursus, Intake en 6 bijeenkomsten excl. reflexintegratie. Incl. gebruik materiaal.€435,-inclusief materialen

Als u de afspraak wilt annuleren verzoek ik u vriendelijk dit 24 uur van te voren telefonisch of via mail aan me door te geven.

Vergoeding

Sessies bij LeerZorgGroei worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering. U kunt wel informeren bij uw gemeente of er een mogelijkheid is, in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit PGB. Zie hiervoor: www.svb.nl/pgb of laat u informeren via de zorgmedewerker van uw gemeente.

Mijn tarief blijft gedurende de begeleiding gelijk. Prijsverhogingen zijn dus niet van toepassing als de begeleiding eenmaal opgestart is. Als de sessie iets uitloopt, wordt dit niet in rekening gebracht.

Over het algemeen zie ik kinderen 1 keer in de 2-3 weken. Deze tussentijd is nodig om de oefeningen te kunnen automatiseren en/of te integreren in lichaam en brein. Uitzondering hierop zijn: EMDR of een PTSD-sessie, die vaak na 2 weken herhaald wordt.

Ter ondersteuning wordt er mondelinge informatie gegeven tijdens de sessie en informatie toegestuurd via mail. De informatie kan bestaan uit kennisoverdracht, oefeningen doornemen of tips voor scholen/leerkrachten/huisarts enz. U mag altijd contact met me opnemen voor vragen en/of opmerkingen. Bij vragen via mail, is het mijn intentie binnen 48 uur te antwoorden.

LeerZorgGroei