Rekentraining

Rekenen

Heeft uw kind moeite met rekenen? Gaat uw kind niet met plezier naar school? Wordt er maar niet begrepen wat rekenen betekent of ontstaat er een rekenblokkade? Moet uw kind lang nadenken over eenvoudige rekensommen en lukt het maar niet om alle tafels te automatiseren?

 

Hulp en begeleiding

LZG biedt individuele rekenhulp vanuit 2 rekenmethodes die er beide van uitgaan dat het psychomotorisch leren kinderen alsnog, opnieuw of beter leert rekenen.

2Hands4Kids en JaMaRa zijn Rekenmethodes om het tellen op de vingers te veranderen in rekenen met je handen.

 

 

 

Hands-On Methode is ontwikkeld door Wendy Peerlings: www.explore.be / JaMaRa door Will Missot van het Cnls. Beide hebben gebruik gemaakt van de psychomotorische inzichten uit het boek 'Rechnen lernen'.

 

Voor wie?

Voor kinderen die kampen met onvoldoende getal- en hoeveelheidsbegrip, die niet tot automatiseren kunnen komen en geen goede oplossingsstrategieën weten te hanteren.

Voor een kind die net begint met eenvoudige sommen helpen de methoden ook om snel 'feeling' te krijgen met getallen en hoeveelheden en aanleren van vaardigheden voor het kunnen automatiseren. Maar ook bij kinderen die al wat langer aan het rekenen zijn maar helaas niet op niveau komen, wordt het succesvol ingezet.

Voor het maken van een fundament waarop elke rekenmethode door kan bouwen.

Zelfs kinderen waarbij ernstige dyscalculie is vastgesteld leren gewoon alsnog rekenen omdat deze kinderen tekort schieten op getalbegrip, inzicht in de getalstructuren en  automatiseringsvaardigheden.

Het laatste heeft een link met vertraging in de neuromotorische ontwikkeling. Beide rekenmethodes brengen het aan op een manier die niet afhankelijk is van de aanwezigheid van performale kwaliteiten of ruimtelijk inzicht.

 

Kenmerken rekenproblemen

  • Veel moeite met het vlot oplossen van eenvoudige sommen
  • Moeite met inzicht in de getallen; wat betekent de 3 in 32
  • Blijven vaak tellen op de vingers of knikken met het hoofd
  • Optellen lukt nog wel, de minsommen onder de 20 lukt niet
  • Moeite met het onthouden en ophalen van rekenfeiten
  • Moeite met opdrachten waarbij ruimtelijk inzicht een rol speelt
  • Moeite met klokkijken
  • Moeite met het inschatten van antwoorden

 

Probleem observeren en signaleren

Met behulp van een rekenonderzoek/screening wordt geobserveerd in hoeverre een kind kan leren rekenen en of de basisdoelen zijn bereikt. M.a.w.: is er reeds een achterstand, is er rekenbegrip en/of kan een kind automatiseren.

 

Brede aanpak

Verder kijken dan je neus lang is zei de meester altijd. Dus LZG kijkt breder! Zijn de reflexen geïntegreerd, kan je kind "twee kanten op denken" of werken de ogen goed samen of is er sprake van ruimtelijk inzicht enzovoort.

Een brede aanpak biedt een kind de mogelijkheid om te leren rekenen en automatiseren. Het lukt alle kinderen die kampen met onvoldoende getal- en hoeveelheidsbegrip, die niet tot automatiseren kunnen komen en geen goede oplossingsstrategieën weten te hanteren.

 

Benodigd materiaal wordt gratis in bruikleen meegegeven.

LZG biedt de rekentraining aan in 7 lessen (inclusief Intake/screening). Er wordt individueel les gegeven in bijzijn van een ouder. De kosten voor de cursus kun je vinden bij Tarieven.

 

Als blijkt dat een kind een achterstand heeft in de lateralisatieontwikkeling dan is het vaak niet haalbaar om binnen 6-7 sessies tot een goed resultaat te komen. Ervaring maakt dat het kind eerst terug moet naar een vorige fase van de ontwikkeling om dan door te stromen naar inzicht, rekenbegrip en makkelijker automatiseren.

Geadviseerd wordt om de training dan te combineren met behulp van stress verlagende methoden als bijvoorbeeld reflexintegratie en/of kindkinesiologie. Als er sprake is van een trauma gerelateerde angst/leerprobleem kan deze worden verholpen met de methode EMDR. Minder stress geeft de ontwikkeling een boost.

De constatering met betrekking tot de ontwikkeling van een kind is aan de hand van bevindingen die naar voren komt tijdens de motorische screening. Als er naast de rekentraining ook gewerkt wordt aan onderliggende problemen betekent het wel dat de kosten hoger uitvallen, er meer sessies nodig zijn maar het wel makkelijker haalbaar wordt.

 

 

 

LeerZorgGroei