Typecursus

2Hands4Kids

Typecursus 2Hands4Kids©

2Hands4Kids© is een typecursus (ontwikkeld door Wendy Peerlings) speciaal ontwikkeld voor kinderen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege dyslexie, moeite met lezen of spelling, fijn motorische problemen, dyspraxie of autisme. Vanzelfsprekend is de 2Hands4Kids Typen methode ook geschikt voor kinderen zonder leeruitdagingen.

Bij de typemethode 2Hands4Kids© wordt volop rekening gehouden met de verschillende manieren waarop kinderen informatie het beste tot zich nemen. Veel leerstijlen zijn in deze lesmethode verwerkt: visueel, auditief, tactiel, proprioceptief, geheugen, redeneervermogen en voorstellingsvermogen.

Op een speelse en gevarieerde manier worden deze leerstijlen ingezet bij het koppelen van de letters aan de juiste vingers. Pas wanneer deze koppeling geautomatiseerd is, gaan kinderen hun snelheid verhogen. En met begeleiding op maat wordt de aanpak individueel gemaakt.

Op deze manier wordt blind leren typen voor alle kinderen (groep 6, 7 en 8) haalbaar en door de gevarieerde inhoud en aanpak een feestje!

Naast het aanleren van het geautomatiseerde typen komen tevens enkele belangrijke spellingregels aan de orde. Door een aangepaste achtergrondkleur en lettertype uitermate geschikt voor kinderen met lees- en/of spellingmoeilijkheden.

In het voorjaar (maart) en najaar (oktober) start bij LeerZorgGroei een nieuwe cursus 2Hands4Kids© Typen. Afhankelijk van de aanmeldingen op woensdag- of vrijdagmiddag in het Gezondheidscentrum Meerstad/Groningen in groepjes van 2-3 kinderen. Hoewel de lessen in kleine groepjes worden gegeven, gaat deze lesmethode uit van een unieke individuele psychomotorische aanpak.

Kosten: € 300,- voor 10 groepslessen inclusief materiaal (wel eigen laptop meebrengen).

Natuurlijk zijn er ook kinderen die graag individuele begeleiding willen. Hier geldt een ander tarief voor en kan alleen worden gevolgd in Tynaarlo.

 

 

Meer informatie of aanmelden via:
info@leerzorggroei.nl
www.leerzorggroei.nl (contact)
06-17 95 89 44