Beelddenken

Wat is een beelddenker?

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Je kunt het ook ruimtelijk denken noemen.

Een simpel testje om te kijken hoe iemand denkt: "Wat zie je als je denkt aan een boom?" De meeste mensen zien dan de letters 'B-O-O-M' voor zich. Een persoon die in beelden denkt ziet een boom met takken en balderen voor zich.

Beelddenken is een andere manier van denken die meer aangestuurd wordt vanuit de rechterhersenhelft dan uit de linkerhersenhelft. Visueel en ook ruimtelijk ingesteld. Ze werken het liefst met wat hun ogen zien. Luisteren is niet hun sterkste kant. De ogen gaan voor de oren!

Beelddenkers overzien ingewikkelde situaties direct en brengen de ene met de andere met elkaar in verband.

Ze komen tot oplossingen die een persoon met een andere denkwijze misschien nooit kan bedenken. Een nadeel van het snelle, associatieve denken is dat ze vaak chaotisch overkomen.

Er is moeite om de beelden te vertalen naar de juiste woorden. In het verhaal zeggen ze vaak: "dinges, danges, je weet wel!"  Ze zien het plaatje in hun hoofd maar het bijpassende woord kunnen ze zo snel niet vinden. Vaak komen de woorden pas achteraf. Dit kan ook gelden voor getallen.

De beelddenker ziet het plaatje als geheel. Of het plaatje nu achterstevoren of ondersteboven staat maakt niet uit, het blijft voor hen hetzelfde. Bij het leren van letters en klanken kan dit problemen geven. Immers: een b andersom is opeens een d, een p of q.

We worden allemaal geboren als beelddenker. Een baby kent immers geen woorden. Tot ongeveer 4 jaar zijn kinderen min of meer beelddenkers. Langzaam ontwikkelt zich het taaldenken en wordt het beelddenken verkleind. Na het tiende jaar stopt dit proces. Er zijn mensen die een voorkeur voor beelddenken houden.

Hieruit is af te leiden hoe belangrijk het is dat een kind symmetrisch wordt. Het kind heeft dan de mogelijkheid om via de snelweg, het corpus callosum, vanuit de beeldende rechterhersenhelft naar de meer talige linkerhersenhelft te gaan.

Tot 10 jaar kan er nog verandering optreden en kan men sturen en begeleiden. Hoe eerder een leerling als beelddenker herkend wordt, hoe beter het kind begrepen wordt, zowel thuis als op school.

Op school

De leerling denkt in beelden vanuit het geheel maar krijgt de leerstof op school meestal niet op die manier aangeboden. Stel, je krijgt de opdracht deze legpuzzel te maken, dan zou het handig zijn het voorbeeld te kunnen zien. De leerstof lijkt voor een beelddenker alsof hij/zij een legpuzzel moet maken zonder dat hij/zij het voorbeeld te zien krijgt.

puzzelstukjes

Het taalvrije denken kan gemakkelijk leiden tot leermoeilijkheden, omdat ons onderwijssysteem is gebaseerd op begripsdenken: het gebruiken van woorden en begrippen bij het denken.

Een beelddenker -evenals de hoogbegaafde leerling leert topdown: vanuit het geheel (overzicht) wordt naar de delen toe gewerkt.

De gangbare leerstofmethoden zijn andersom opgezet: vanuit de delen wordt op den duur een geheel bereikt. Deze aanpak is funest voor de beelddenker. Die voelt zich na een poosje volkomen verloren omdat er geen overzicht bestaat en er geen zinnige verbanden zijn te leggen. Alle pogingen daartoe falen, bij gebrek aan het totaalbeeld. Het is puzzelen  zonder voorbeeld.

 

Herken je je kind als een beelddenker?

Op school wordt uw kind nogal eens voor onoplettend en ongeïnteresseerd uitgemaakt, terwijl u als ouder het idee heeft, dat uw kind juist heel nieuwsgierig en leergierig is.

beelddenken 02

Uw kind lijkt moeite te hebben met tijd en tijdsbegrip. Leren klokkijken geeft  problemen. Omdat tijdsbesef bij veel beelddenkers niet sterk ontwikkeld is, is het nakomen van afspraken nogal eens een probleem. Eenmaal verdiept in iets wordt alle besef van tijd los gelaten. Er wordt vergeten te drinken, te eten en als de bezigheid noodgedwongen even los gelaten moet worden (bijv. toiletbezoek) dan gebeurt dat in vliegende vaart.

Uw kind lijkt gevoelig te zijn voor licht en/of geluid. Fel licht of juist minder licht kan nogal eens vervelend zijn voor de beelddenker. Harde of schelle geluiden, daar kan de beelddenker last van hebben en ze zijn sfeergevoelig.

Ruimten waar veel visuele en/of auditieve informatie aanwezig is (bijv. supermarkten) worden als het even kan gemeden. En als het echt niet anders kan, dan vreet een bezoek aan de supermarkt energie en is de beelddenker daarna min of meer uitgeput

Op school komt het vaak voor dat na een paar lesuren de fut er voor de rest van de dag uit is. De winterdip is bij beelddenkers vaak goed merkbaar. Ze kunnen dan erg vermoeid overkomen. Zijn prikkelbaar en voeren weinig uit.

De drukte van een klaslokaal kan de beelddenker sterk vermoeien. Het kan handig zijn dan een iPod te gebruiken om zo de indrukken van buitenaf weg te filteren

Meerdere mondelinge opdrachten tegelijk leidt vaak tot verwarring, met als gevolg dat er niet 1 opdracht (goed) wordt uitgevoerd. Uitspraken worden nogal eens letterlijk genomen

Het plannen van taken, georganiseerd bijhouden van de agenda, het zijn allemaal zaken die voor problemen kunnen zorgen. Een planbord kan uitkomst bieden, mits het overzichtelijk gebruikt wordt

Beelddenkers weten zich soms gebeurtenissen uit hun vroegste jeugd te herinneren, kunnen op bepaalde gebieden uitblinken als creatieve vakken en hebben meestal een levendige fantasie.

Natuurlijk hoeven niet alle onderstaande items tegelijk bij een kind/persoon aanwezig te zijn.

Begeleiding

Een beelddenker vereist een speciale begeleiding met betrekking tot het leren lezen, schrijven en rekenen. Via de Kernvisiemethode en het Cnls heeft LZG cursussen gevolgd die ontwikkeld zijn om spelling- reken- en leesproblemen de baas te worden.

No Comments Yet.

Leave a comment

LeerZorgGroei