EMDR therapie

De methode EMDR
EMDR is een methode voor verwerking van traumatische ervaringen. Het is helpen op een vriendelijke manier -zeker voor kinderen- want zij mogen hun nare ervaring ‘verwoorden’ middels een eigengemaakte tekening. Deze tekening wordt ook gebruikt tijdens de sessies.

EMDR 01

Als een kind iets naars heeft meegemaakt, doet het natuurlijk ook iets met een ouder of ander gezinslid. Dat is niet verwonderlijk, het is of je eigen vlees en bloed of een dierbaar persoon die je kent.

Een goede opvang, hulp en begeleiding helpt dan om schokkende, nare gebeurtenissen te verwerken enangst en spanning te verminderen. De ‘abnormale’ reacties van hoofd en lichaam worden met EMDR opgelost en/of zeker verminderd en verwerkt zoals het hoort te zijn. Men kan op termijn terugkijken op een herinnering die veel minder pijn doet en het leven gaat weer zijn normale gang.

Na afloop van de sessie(s) voelt men zich opgelucht, minder gestrest en kunnen de fysieke klachten afnemen. EMDR werkt door, lang nadat de sessies hebben plaatsgevonden.

EMDR, samen met RET, een andere methode, werkt aan verandering van beperkende overtuigingen, nare beelden, heftige emoties, zodat constructiever gedrag kan worden aangeleerd of versterkt.

In de praktijk
Als een ouder zich meldt voor behandeling van een kind, dan vind ik het belangrijk om eerst hun verhaal in grote lijnen aan te horen. Waar heeft uw kind last van, wat is er veranderd sinds de gebeurtenis. Welke kenmerken komen overeen met de ontwikkelingsfase van uw kind. Waar heeft ù zelf last van en wat is er veranderd bij u of binnen het gezin. Aan de hand daarvan wordt afgesproken of het kind tijdens de intake meekomt of dat ouder(s) alleen op gesprek komen. Het eerste gesprek is altijd, met of zonder uw kind, een voorbereiding op de eerste sessie. Hun verwerking is ook uw verwerking!

Aanpak

Uw kind wordt gevraagd de gebeurtenis te tekenen (zijn/haar interpretatie) en ouder vertelt aanvullend wat hij/zij weet van wat er is gebeurd (hun interpretatie). Het betreft dan de meest belangrijke details die zij zich kunnen herinneren of die zij hebben gehoord van anderen.

EMDR 02Samen met uw kind wordt stapsgewijs een voorbereiding gedaan voor ‘de echte’ EMDR sessie. De voorbereiding is belangrijk voor het veilig kunnen voelen. Het kindvriendelijke boek over wat de methode inhoudt en hoe ouders voorkomende klachten kunnen herkennen kan op datzelfde moment, als men wil, door de ouder worden gelezen.

Als uw kind geïnteresseerd is, is het mogelijk het boek te lenen en mee naar huis te nemen. Bij de volgende sessie, voordat we starten, kunnen er dan nog eventuele vragen worden doorgenomen.

Aan ouder(s) wordt gevraagd aanwezig te zijn, totdat er wellicht een moment komt, dat er gevraagd wordt even buiten de praktijk te wachten. Soms kan dit ‘wachten’, iets nieuws opleveren dat nodig is voor verwerking/ondersteuning van de behandeling. Uw kind kan zich namelijk loyaal voelen en informatie achterhouden om u te willen beschermen. Uw afwezigheid geeft hen dan de ruimte om te zeggen wat hen ‘op het hart’ ligt.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

LeerZorgGroei