Kernvisiemethode

Kernvisiemethode

ZziepGeen handicap of alleen maar beelddenken maar een andere leerstijl

 

 

Dyslexie, ADHD of is er sprake van een rechtsgeoriënteerde denk/leerstijl?

Heeft uw kind problemen met lezen, spelling, rekenen? Kan het niet goed meekomen, terwijl u ziet dat uw kind behoorlijk slim is? Is uw kind dyslectisch of net niet of twijfelt u daaraan?

Als ouder begrijp je het niet, want je kind is slim genoeg. Toch krijgt het simpele woordjes of sommen niet geautomatiseerd. Kinderen met dyslexie en dyscalculie kunnen wel goed leren en automatiseren als de informatie juist wordt aangeboden op de manier die passend is. Ook bij ADHD kan uw kind met de Kernvisiemethode aan de slag!

De leerproblematiek ontstaat vaak niet door onvermogen van het kind maar doordat het onderwijs de informatie aanreikt voor de linkerhersenhelft, terwijl deze categorie kinderen een voorkeur hebben om met hun rechterhersenhelft te werken. Dit sluit dus niet aan”.

De Kernvisie is niet alleen gericht op het ‘beelddenken’, met een voorkeur voor visueel denken/leren. Het gaat juist om de combinatie visueel-kinesthetisch (gevoelsmatig) denken -de rechtsgeoriënteerde leerstijl- waardoor het leerprobleem ontstaat. Ieder mens denkt namelijk op 4 verschillende wijzen; visueel (beelden), auditief (op het gehoor), kinesthetisch (met het gevoel) en digitaal (met het verstand). Al deze denksystemen gebruiken wij als mens ook, echter wij hebben voorkeuren in het gebruik van de systemen.

Kinderen met leerproblemen zijn niet alleen sterk visueel maar ook sterk kinesthetisch (gevoelsmatig) ingesteld: dus in beelden denken en leven vanuit hun gevoel. Juist deze combinatie zorgt voor de andere leerstijl van deze kinderen. Dit noemen wij een rechtsgeoriënteerde leerstijl. Deze kinderen zijn erg gevoelig voor sfeer, in de klas maar ook daarbuiten en kunnen perfectionistisch zijn. Hierdoor kan bij hen het idee ontstaan dat ze ‘niet goed genoeg’ zijn waardoor ze faalangst ontwikkelen.

Ook voor automatiseren

Kinderen én volwassenen met een voorkeur voor deze leerstijl automatiseren niet door herhaling, zoals dit op school gebruikelijk is, maar door informatie op te slaan via hun visuele geheugen. Doen zij dit op de juiste manier, dan vergeten ze de informatie niet meer en kunnen zij deze op ieder moment reproduceren.

Topdownbenadering

Denken/leren vanuit het overzicht.

  • Het belang van het woordbeeld i.p.v. spellen van woorden (individuele letters)
  • Woordbeelden actief in het lange termijn geheugen leren plaatsen
  • Het woord kan daarna te allen tijden worden gereproduceerd
  • Het opzoeken van informatie, in het hoofd, is niet aan de orde, gaat automatisch
  • Het effect van de Kernvisie methode is hierdoor veel groter.      

Deze methode benadrukt het bovenstaande bij: lezen, spellen, schrijven 

Ook bij het rekenen

Niet stapje voor stapje, maar werken vanuit het totale beeld
• Met als basis de rekensommen tussen 1 en 20 en de tafels, voor het verdere rekenen
Als deze geautomatiseerd zijn, vormen alle sommen geen probleem meer.

Alle informatie is in principe in (woord)beelden te vangen. Juist hierdoor sluit de Kernvisie methodiek volledig aan op de leerstijl van het visueel-kinesthetische kind.

Met de Kernvisie methode, worden kinderen in staat gesteld om informatie zodanig te interpreteren dat het via de rechterhersenhelft opgenomen kan worden: bewust informatie opslaan in het lange termijn geheugen.

Meer informatie

www.leertalent.nl voor verhalen over kinderen. www.zziep.nl , www.kernvisiemethode.nl of op de website van leraar24.nl staat een leuk filmpje van een collega, terwijl ze de methode overbrengt aan een meisje.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

LeerZorgGroei