Ruimtelijk inzicht

Ruimtelijk (in)zicht

Uit een IQ-test komt wel eens naar voren dat het ruimtelijk inzicht onvoldoende is ontwikkeld. Vaker spreekt men van een performaal-verbaalkloof. Het advies dat je krijgt als ouders is om met vormspelletjes en tangrammen aan de slag te gaan.

Echter, als er een afwijking in het ruimtelijk zicht is kan dat gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht.

 

Er ontstaat een verschil tussen de talige ontwikkeling en de handelingsgerichtheid: de zogenaamde verbaal-performaalkloof. Kinderen met een verbaal-performaalkloof hebben vaak problemen op het gebied van ruimtelijke oriëntatie en motorische problemen.

 

Dit kan zich uiten in:

  • afstand tussen denken en doen
  • moeite met lezen en/of rekenen
  • moeite om te werken onder tijdsdruk
  • het spiegelen van letters en/of cijfers
  • motorische onrijpheid
  • gedragsproblemen
  • faalangst

Problemen observeren

Mogelijke oorzaken zijn de oogsamenwerking en de neurologische motorische ontwikkeling. Zo kunnen ongeremde primaire reflexen en lateralisatieproblemen de ontwikkeling van het ruimtelijk (in)zicht nadelig beïnvloeden.

Hulp en begeleiding

Als een kind een lage score heeft op het gebied van ruimtelijk inzicht, kan ik met behulp van een optometrische test onderzoeken of er eventuele afwijkingen zijn in het ruimtelijk zicht.

Vervolgens kunnen het ruimtelijk zicht en ruimtelijk inzicht via een gestructureerde aanpak alsnog ontwikkeld worden. Met een oefenprogramma wordt eerst gewerkt aan het onder controle brengen van bepaalde reflexen, die verantwoordelijk zijn voor een blokkade in de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. Hierna kunnen we aan de slag met een inhaalslag om het ruimtelijk inzicht op niveau te brengen.

Tijdens of na die tijd is het mogelijk om ook lees-spelling of rekenproblemen aan te pakken. Met specifieke oefeningen is het mogelijk de verbaal-performaalkloof te verkleinen.

No Comments Yet.

Leave a comment

LeerZorgGroei