Visuele screening en training

 

Visuo (visuele) motorische Screening en Training

 

Doel van de screening en training: bepalen wat en hoe sterk de relatie is tussen visuele disfuncties en leerproblemen en hoe je de negatieve invloed op het leren kunt verminderen of opheffen.

Niet elk kind komt tot lezen, goed spellen of rekenen. Soms heeft dat te maken met de informatie die via de ogen binnenkomt.

Het kan zijn dat er een belemmering zit in de visuele vaardigheden waardoor ogen bijvoorbeeld niet goed samenwerken of dat één oog wat hoger richt dan de ander.

Als er moeilijkheden zijn met de visuele vaardigheden dan kan dat problemen geven op bovenstaande gebieden maar ook invloed hebben op ruimtelijk (in)zicht en het begrijpen en verwerken van informatie. Zelfs op een intelligentie test kan een kind performaal lager scoren door problemen met de visuele vaardigheden.

 

Het heeft te maken met het verwerken van de visuele informatie door de hersenen. Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurt, fixeer (kijk) je disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden van beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan ook onrustig gedrag veroorzaken.

Onderstaande afbeeldingen geven een indicatie hoe iemand met fixatie disparatie teksten ervaart: dwarrelende letters en/of wazig beeld.

Disperatie 1024x484

fixatie disparatie teksten

De volgende kenmerken kunnen worden gesignaleerd bij een persoon met onjuiste samenwerking van de ogen:

 • Wegdromen en slechte concentratie
 • Slordig handschrift
 • Vinger gebruiken tijdens het lezen
 • Bij hardop lezen klinkt het hakkelig
 • Slecht begrijpend lezen
 • Op een blanco vel schrijft men niet horizontaal, de regel buigt af naar boven of beneden
 • De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
 • Het kijken naar het beeldscherm kan hoofdpijn opleveren
 • Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende driedimensionale lichamen op een plat vlak
 • Hoofd niet recht houden tijdens lezen of schrijven
 • Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning
 • Branderige ogen
 • Nekklachten
 • Balans en evenwicht is verstoord
 • Oog-handcoördinatie klopt niet
 • Hoofdpijnklachten

Fixatie disparatie kan een link hebben met geboorteproblematiek en/of neurologische ontwikkelingsvertraging.

 

Wat wil ik weten van een kind om tot resultaat te komen?

 • Hoe wordt de visuele informatie waargenomen?
 • Gebeurt dat zoals we veronderstellen of is er sprake van afwijkingen?
 • Komt alle informatie wel aan in de hersenen of valt er soms informatie weg?
 • Staat de informatie wel stil of beweegt en verschuift het?
 • Hoeveel inspanning kost het om op leesafstand waar te nemen?
 • En wat voor link heeft dat met de concentratie en de oog-handcoördinatie?
 • Wordt het eind van een woord en het begin wel afzonderlijk waargenomen of lijken ze voor het kind te versmelten in een vorm van partiële verdubbeling?
 • Kunnen de oogsprongen tijdens het lezen wel juist gemaakt worden of mikt het kind voorbij, voor, boven of onder het woord?
 • Beweegt de voorgrond ten opzichte van de achtergrond en kan het kind zich daardoor niet oriënteren, waardoor het ruimtelijk inzicht minder ontwikkelt?

Testen en behandeling

Middels visuomotorische screening wordt getest of er mogelijk sprake is van fixatie disparatie, of men onvoldoende beheersing van oogsprongen heeft tijdens het lezen of andere visuele beperkingen die een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling. Na het testen worden oefeningen meegegeven die positieve invloed hebben op het herstel van de oogwerking.

Bij twijfel of ernstige uitval kan er met behulp van testen meer worden beoordeeld op visueel gebied:

 • Beery VMI6:  beoordeling integratie motorische/visuele vaardigheden. Vanaf 5 jr.
 • DTVP-2: onderzoekt de visueel-perceptuele mogelijkheden, leeftijd  4j tot 10j11m
 • Jordan-3: spoort afbeelding-, letter- en cijferomkeringen op. Level 1 leeftijd 5-8 jr en Level 1+2 (9j - 18j 11m).
 • MVPT-3: onderzoekt de visueel-perceptuele vaardigheden, leeftijd 4 jr en ouder.
 • TVPS-3: onderzoekt de visueel-perceptuele vaardigheden, leeftijd 4 tot 18 jaar.

 

Bij twijfel verwijs ik altijd door naar een functioneel optometrist in mijn of uw omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment

LeerZorgGroei