Visueel dysfunctioneren

Visuele dysfunctie

Hoe kun je dit herkennen bij een kind?

  Vinger gebruiken tijdens het lezen

  Langzaam en/of aarzelend lezen

  Matig tot slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)

  Snel moe tijdens lezen

  Steeds veranderen van leeshouding

  Slordig handschrift

  Problemen met overschrijven van het bord

  Niet op de lijn kunnen schrijven

  Hoofd schuin houden tijdens lezen en schrijven

  Hoofdpijn

  Branderige en/of droge ogen

  Gevoelig voor (zon)licht

  Concentratieproblemen

  Oog-handcoördinatieproblemen

  Duizeligheid

  Verstoord evenwicht

  Slecht ruimtelijk inzicht

​Visueel verstoorde waarneming

Visueel dysfunctioneren heeft niets te maken met scherpzicht (de oogarts of opticien kijkt hier naar) maar te maken met o.a. oogvolgbewegingen, oogsamenwerking en met de verwerking van de visuele informatie in de hersenen.

Wanneer er sprake is van een visuele dysfunctie kan er bijvoorbeeld ten onrechte aan dyslexie worden gedacht. De verschijnselen lijken namelijk erg op elkaar. Kinderen kunnen bijvoorbeeld veel moeite hebben om de ogen soepel een regel te laten volgen (oogvolgbewegingen) of zien het beeld dubbel of wazig (oogsamenwerking). Op deze manier waarnemen kost veel energie en gaat ten koste van de concentratie.

Een ander uiting van een visuele dysfunctie kan zijn dat het kind niet netjes op de lijn kan   -blijven- schrijven. Als je dit goed wilt doen moeten je ogen in staat zijn goed te kunnen richten. Lukt dat niet dan wordt eronder of boven de regel geschreven.

Wanneer we met 2 ogen naar een voorwerp kijken, nemen de afzonderlijke ogen het voorwerp vanuit een iets andere positie waar. Wat de ogen afzonderlijk zien, moet in de hersenen samenvloeien tot één beeld. Daarvoor moeten beide ogen goed samenwerken. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de hersenen de beelden van de beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten waardoor het kijken onduidelijk wordt.

Hierdoor kunnen er problemen ontstaan bij het ruimtelijk (in)zicht en zie je kinderen met  onrustig gedrag. Problemen bij het ruimtelijk (in)zicht kunnen ook leiden tot een lagere score op de performale onderdelen van de IQ-testen.

 

Onderzoek

Visuele problemen zijn op te lossen. Als eerste wordt er een uitgebreide intake en een visuele screening afgenomen. Tijdens de screening worden de visuele vaardigheden in kaart gebracht. Daarnaast zal er ook een onderzoek gedaan worden naar eventuele actieve of niet goed ontwikkelde reflexen omdat deze mede de oorzaak kunnen zijn van de visuele dysfunctie. N.a.v. de verkregen informatie zal er een behandelplan opgesteld worden.

 

Werkwijze

N.a.v. de bevindingen van het onderzoek bekijk ik de mogelijkheden voor behandeling en zal ik deze met jou bepreken. Daarna zullen wij samen besluiten of we met de behandeling van start gaan. Er zal 1 keer in de 3​ weken een afspraak gemaakt worden. Tijdens de behandeling worden er oefeningen aangeboden die vervolgens thuis herhaald moeten worden. Hoe beter en consequenter de oefeningen gedaan worden, des te groter het resultaat zal zijn!

 

Visuomotoriek

Het omzetten van visuele waarnemingen in een motorische handeling wordt visuomotoriek genoemd.

Problemen hierin kan resulteren in moeite hebben met meer complexe vaardigheden waarbij het waarnemen, plannen en uitvoeren van de beweging sterk samenhangen zoals bijvoorbeeld schrijven op lijntjes, op de lijn knippen, figuren overtekenen,…maar ook lezen en rekenen.

Kinderen gaan chaotisch te werk, zien geen structuur in hun taken. Ze krijgen vaak te horen dat ze netter moeten werken, schrijven.

Ooghandcoördinatie
Ook hun aandacht en concentratie wordt negatief beïnvloed door de enorme inspanningen die zij moeten leveren in de klas. Het is dan vaak ook onvoldoende om alleen het leerstofprobleem te behandelen.

Met behulp van psychomotorisch leren kan het probleem te lijf worden gegaan.
In de sessies worden de visuomotorische vaardigheden zoals de oog-handcoordinatie, het richten en de oogsamenwerking gestimuleerd.

 

 

 

 

 

LeerZorgGroei