Wie is Alieke

foto van Alieke Dekker.

Mijn naam is Alieke Dekker, gehuwd en moeder van twee volwassen kinderen en Oma van 2 kleinkinderen.

Vanaf 2007 ben ik gestart met een eigen praktijk 'De Vlinder' als psychosociaal counselor, nadat ik de opleiding Psychologie en Stressmanagement en meer had afgerond.

In 8 jaar tijd veel lieve ouders en kinderen ontmoet die kwamen voor hulp en begeleidng bij stress, angst en nare gebeurtenissen. Hoogsensitiviteit en paranormale kinderen waren mijn specialiteit.

De laatste aantal jaren werd het verhaal achter de hulpvraag voor mij steeds belangrijker. Niet alleen werken aan het omgaan met of verminderen van was belangrijk maar ook: 'wat is de -nog meer- dieper liggende oorzaak van al deze klachten?'

Door eigen ervaring en door de vragen in de praktijk ben ik me gaan specialiseren in leer,-en motorische problemen. Zo werd ook het lichaamsgericht werken een onderdeel binnen de praktijk.

Het voelt dan ook goed om aan de basis van de ontwikkeling van kinderen te mogen en kunnen werken met behulp van Psycho- Senso- en Neuromotoriek.

Tijdens dit leerproces werd de naam van de praktijk veranderd in LeerZorgGroei.

Bedrijf

Geregistreerd bij de NFG met registernummer: 590112540. Onafhankelijk Complementair Register.

Beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

Houdend aan het beroepsprofiel en de code van de beroepsvereniging. Klacht/tuchtrecht is van toepassing, net als het reglement Geschilleninstantie Zorggeschil (verplicht volgens de wet).

KvK nummer: 04086122